Tips och råd när man jobbar som översättare

Om man är intresserad av språk kan det vara frestande att arbeta med översättning. Arbetsmarknaden är ljus, speciellt för kvalificerade översättare med högskoleutbildning i bagaget, och om man även söker jobb utomlands är det mycket lätt att få en fast anställning.

Håller man reda på grundläggande information är det lätt att komma igång med översättning. Det enda man egentligen behöver är goda kunskaper i åtminstone ett språk förutom sitt modersmål och passion för det skrivna ordet.

Fast anställning eller frilansare?

Positivt med en fast anställning är att man har en fast lön som man är garanterad. Man slipper alltså våndas över att inte kunna betala nästa månads räkningar, och det är i princip som vilket jobb som helst. Tyvärr innebär det att arbetet kan bli enformigt och det kan vara så att man arbetar på samma projekt under lång tid. Man är alltså väldigt låst till sin arbetsplats.

Frilansare har mycket mer frihet och kan välja och vraka bland mängder av jobb. Det leder till att man får jobba med just det man brinner för, och det varierande arbetet gör att ingen dag är den andra lik. Även frilansarbete har tyvärr negativa sidor. Det finns ingen garanti för att man alltid har ett jobb tillgängligt så under långa perioder kan man stå helt utan inkomst. Om man inte haft möjlighet att spara undan delar av tidigare inkomster kan det bli mycket svårt att klara sig ekonomiskt.

Undvik direktöversättningar

Översättningar ska vacoworking_space_in_berlinra levande och låta som om de ursprungligen skrevs på exempelvis svenska. Därför bör man undvika direktöversättningar där man översätter ett ord åt gången. Istället är det bra att fokusera på den grundläggande känslan i texten och förmedla denna utan att det bakomliggande budskapet förändras.

Ofta räcker det att ändra ordföljden i en mening, andra gånger kan det vara lämpligt att helt skriva om den på ett sätt som bättre tilltalar den tänkta publiken. Om man är osäker vad som gäller är det viktigt att alltid fråga sin klient innan man börjar översätta. I vissa fall är just direktöversättningar vad som eftersöks, exempelvis om man översätter tekniska instruktioner.