Att jobba som copywriter

Jobbet som copywriter är varierande och roligt. Man skriver texter av alla möjliga slag, som exempelvis reklamtexter, slogans, presentationssidor och nyhetsbrev. Vad som särskiljer en copywriter från andra textförfattare är att texterna som skrivs ofta ska vara inriktade på olika typer av marknadsföring. Det gäller att sälja en produkt eller ett koncept och man måste därför skriva en text som är lättläst, informativ och gör läsaren sugen på att lära sig mer.

Vilken är målpubliken?office-612532_960_720

Det allra första en copywriter gör är att ta reda på målpubliken. Ska texten riktas mot ett företag eller en privatperson? Vad vill man framhålla? Ska man övertala någon att köpa en produkt, klicka på en länk eller erbjuda någon typ av kampanj? Dessa frågor är bra att ha i bakhuvudet innan man skriver.

Man bör också veta ungefär vilken ålder, kön och vilka intressen den tänkta publiken har. Ungdomar föredrar ju ett annat sorts språk än pensionärer och det kan vara en bra idé att väva in målgruppens fritidsintressen i texten för att göra den mer lockande att läsa.

Tänk på nyckelord och artikellängd

Som copywriter måste man lägga tid på research. Vissa nyckelord fungerar bättre än andra och genom att byta ut ett ord mot en synonym kan texten få en helt annorlunda ton. Bra nyckelord hjälper till med att hålla läsarna fängslade och gör också att man hamnar högre upp på sökmotorernas resultatlista, vilket leder till fler läsare och potentiella kunder.

Jobbar man som frilansande copywriter är man inhyrd av en klient. Det är klienten som utformar det projekt man arbetar på och ofta finns det en enkel mall att följa. Bland annat brukar det vara begränsning för hur lång respektive kort en text får vara. Vill klienten ha en produktbeskrivning på 150 ord går det inte att leverera en text på 50 eller 300 ord utan det gäller att hålla sig så nära målet som möjligt. Texten ska ju passa ihop med övriga texter på webbsidan eller i produktkatalogen.